ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ,
ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.