Απολύμανση χώρων από μικρόβια

Η απολύμανση χώρων από μικρόβια - Μικροβιοκτονία

Η απολύμανση χώρων από μικρόβια είναι η διαδικασία η οποία γίνεται με χημικά μέσα, δηλαδή υγρά που περιέχουν δραστικές ουσίες έτσι ώστε οι παθογόνοι οργανισμοί (μικροοργανισμοί), όχι όμως στις ανθεκτικές τους μορφές (π.χ. σπόροι, κύστεις), οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή που θέλουμε να γίνει η απολύμανση, ώστε να απομακρυνθούν (κοινώς να εξοντωθούν).

Αυτά τα μικρόβια (μικροοργανισμοί), εξοντώνονται από το απολυμαντικό, ανάλογα με το είδος τους,  εξοντώνονται ευκολότερα ή και μερικές φορές δυσκολότερα.

Προϊόντα για την απολύμανση χώρων από μικρόβια

Υπάρχουν προϊόντα για την απολύμανση, τα οποία χρησιμοποιούμε για την απολύμανση από τα βακτήρια (αντιβακτηριδιακά), με ευρύ φάσμα αντιμετώπισης μικροβίων. Τα μικρόβια είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί όπου ζουν και ευδοκιμούν στο νερό, στα ζώα, στα τρόφιμα, σε φυτά και σε ανθρώπους.Όταν τα βακτήρια βρουν κατάλληλο περιβάλλον (π.χ. σπίτι, σχολείο, κλπ.) και αρχίσουν τον πολλαπλασιασμό τους, τότε μιλάμε για εστία μόλυνσης.

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τα απολυμαντικά, τα οποία εξοντώνουν αποτελεσματικά τους ιούς γρίπης , τα μικρόβια μηνιγγίτιδας καθώς και πολλών άλλων βακτηρίων και μυκήτων.

Πρόκειται για μη τοξικά απολυμαντικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους χώρους ανεξαιρέτως, με εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία ενός χώρου εξοντώνοντας όλο το φάσμα των πιθανών εστιών.

Η βιοδιάσπαση τους, τα καθιστά ακίνδυνα για υλικά όπως ξύλο, τα μεταλλικά αντικείμενα – πλαστικό ενώ χρησιμεύουν σαν αποσμητικά χώρου.

Η πρόληψη – σωστή χρήση απολυμαντικού απολύμανσης χώρων από μικρόβια έχει αποτέλεσμα να σταματά η μετάδοση μικροβίων σε ανθρώπους και ζώα.

Τρόποι χρήσης για απολύμανση χώρων από μικρόβια

Η απολύμανση χώρων από μικρόβια  μπορεί να γίνει με τρίψιμο ή με σφουγγάρισμα και με ψεκασμό.

Στην περίπτωση εφαρμογής με τρίψιμο ή με σφουγγάρισμα ενδείκνυται για μεγάλες επιφάνειες , δάπεδα και τοίχους. Το απολυμαντικό είναι συνήθως συμπυκνωμένο, αναμιγνύεται με νερό, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

Στην εφαρμογή με τρίψιμο το απολυμαντικό παραμένει στην επιφάνεια για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Η απολύμανση με τον ψεκασμό είναι ταχύτερη, αφού το απολυμαντικό χρειάζεται μέχρι και είκοσι λεπτά για την πλήρη δράση του, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

Όλα τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούμε για την απολύμανση χώρων από μικρόβια είναι εγκεκριμένα από την αρμόδια υπηρεσία.