Δοχείο Διαστολής Θέρμανσης

Τοποθέτηση και αντικατάσταση δοχείου διαστολής θέρμανσης σε Αθήνα Πειραιά και Προάστια

Δοχείο Διαστολής Θέρμανσης

Δοχείο Διαστολής Θέρμανσης, Συνεργείo καθαρισμού και συντήρηση καυστήρα Different Service

Ποια είναι η χρήση του δοχείου διαστολής θέρμανσης λεβητοστασίου κεντρικής ή και ατομικής θέρμανσης λεβητοστασίων:

Η χρήση στο δοχείο διαστολής θέρμανσης λεβητοστασίου είναι η συνεχής διατήρηση της πίεσης στο δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης.

Τα δοχεία διαστολής θέρμανσης λεβητοστασίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα ανοικτού τύπου και στα κλειστού τύπου.

Ο λόγος που η διατήρηση της πίεσης πρέπει να είναι σταθερή είναι γιατί:

1) Γίνεται η αναπλήρωση του νερού η οποία οφείλεται σε τυχόν εξαερώσεις στα θερμαντικά σώματα ή ακόμη και σε μικροδιαρροές.

2) Αποτρέπεται η δημιουργία υποπιέσεων μέσα στο δίκτυο της θέρμανσης.

3) Να μην δημιουργείται σπηλαίωση κατά την λειτουργία αναρρόφησης στους κυκλοφορητές.

4) Να παραλαμβάνουν την διαστολή του νερού λόγω αύξησης της θερμοκρασίας.

Τα δοχεία διαστολής ανοικτού τύπου τα συναντούμε σε παλιές εγκαταστάσεις.

Στο ανοικτό δοχείο διαστολής θέρμανσης λεβητοστασίου διακρίνουμε τα εξής:

Ένα δοχείο νερού με το καπάκι του στο επάνω μέρος, ένα φλοτέρ με ενσωματωμένο διακόπτη ώστε να διατηρείται το νερό μέσα στο δοχείο.

Ακόμη υπάρχει ένας σωλήνας πλήρωσης στο κάτω μέρος του δοχείου διαστολής θέρμανσης, ώστε να ενώνεται με την αναρρόφηση στον κυκλοφορητή, όπου ο κυκλοφορητής είναι συνδεδεμένος με τον σωλήνα επιστροφής στο λέβητα.

Επιπλέον υπάρχει και ένας σωλήνας εκτόνωσης (σωλήνας ασφαλείας), όπου ξεκινά από το επάνω μέρος του λέβητα και καταλήγει με καμπύλη στο επάνω μέρος του δοχείου διαστολής θέρμανσης λεβητοστασίου, ώστε σε περίπτωση εκτόνωσης το νερό να χυθεί μέσα στο δοχείο διαστολής. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται η εγκατάσταση από τυχόν βρασμό του νερού στο δίκτυο.

Κλειστό Δοχείο Διαστολής Θέρμανσης Λεβητοστασίου:

Το κλειστό δοχείο διαστολής θέρμανσης λεβητοστασίου είναι ένα κυλινδρικό δοχείο  κατακόρυφο ή οριζόντιο με μία ελαστική μεμβράνη η οποία το χωρίζει σε δύο μέρη. Στο ένα μέρος υπάρχει σπείρωμα για την σύνδεση με το εγκατεστημένο δίκτυο της θέρμανσης, ενώ στο δεύτερο μέρος, υπάρχει μία βαλβίδα για τον έλεγχο και την ρύθμιση της πίεσης του θαλάμου όπου υπάρχει αέριο Άζωτο. Η πίεση μέσα στον θάλαμο από τον κατασκευαστή είναι ρυθμισμένη στο 1,5 bar.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς είναι κατασκευασμένα τα δοχεία διαστολής κλειστού τύπου μπορείτε να δείτε στην  ιστοσελίδα https://www.reflex-winkelmann.com/

Η λειτουργία του δοχείου διαστολής θέρμανσης λεβητοστασίου είναι η εξής:

Κατά την θέρμανση του το νερό διαστέλλεται και πιέζει την μεμβράνη και άρα πιέζει και το Άζωτο που υπάρχει μέσα. Μειώνεται με αυτό τον τρόπο ο χώρος που περιέχει το Άζωτο και αυξάνεται ο χώρος που περιέχει το νερό. Όταν το νερό κρυώσει και γίνει η συστολή του, τότε η πίεση του Αζώτου θα σπρώξει το νερό στο δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης και θα επανέλθει έτσι η μεμβράνη στην αρχική της μορφή.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στο δοχείο διαστολής θέρμανσης λεβητοστασίου:

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε ανοικτού τύπου δοχείο διαστολής θέρμανσης λεβητοστασίου:

Σε μεγάλες εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης προσφέρουν σημαντική ασφάλεια.

Το νερό που υπάρχει στην εγκατάσταση έρχεται σε επαφή με τον αέρα με αποτέλεσμα να διαβρώνει τα χαλύβδινα τμήματα της εγκατάστασης.

Έχουμε αυξημένο κόστος στην εγκατάσταση λόγω επιπλέον σωλήνων που βγαίνουν στην ταράτσα.

Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το νερό παγώνει και έτσι καταστρέφεται το δοχείο διαστολής.

Πλεονεκτήματα σε κλειστού τύπου δοχείο διαστολής θέρμανσης λεβητοστασίου:

Δεν έχουμε εξάτμιση του νερού και έτσι δεν συμπληρώνεται νερό με το οποίο δημιουργούνται οξειδώσεις στην εγκατάσταση της θέρμανσης.

Το νερό δεν παγώνει στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Δεν υπάρχουν επιπλέον σωληνώσεις γεμίσματος και εκτόνωσης.

Γίνεται γρήγορη εγκατάσταση σε οποιοδήποτε σημείο στο χώρο του λεβητοστασίου.

Η ταράτσα είναι ελεύθερη για κάθε χρήση.

Οι τοποθετήσεις καθώς επίσης και οι αντικαταστάσεις των δοχείων διαστολής θέρμανσης τόσο ,σε κεντρική θέρμανση με χρήση πετρελαίου ή φυσικού αερίου, όσο και σε ατομική θέρμανση με χρήση πετρελαίου ή φυσικού αερίου γίνονται από έμπειρους τεχνικούς.

Για οποιαδήποτε απορία, σχετικά με την αντικατάσταση ή και την τοποθέτηση νέου δοχείου διαστολής θέρμανσης λεβητοστασίου, ή και ατομικής θέρμανσης λέβητα, μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 923 8019 και 6980 559 248.

Call Now Button