Συντήρηση καυστήρα τι περιλαμβάνει

συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου
συντηρηση καυστήρα πετρελαίου, συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου
syntirisi kaysthra petrelaioy kai fysikoy aerioy
synthrhsh kaysthra petrelaio fysiko aerio

Συντήρηση καυστήρα τι περιλαμβάνει

Συντήρηση καυστήρα τι περιλαμβάνει

Η συντήρηση καυστήρα του συστήματος της κεντρικής θέρμανσης, του συστήματος ατομικής θέρμανσης και του συστήματος της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, στους καυστήρες με την χρήση του πετρελαίου το πιο σωστό είναι η συντήρηση τους να γίνεται μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου.

Έτσι τα κατάλοιπα που υπάρχουν μέσα στον λέβητα απομακρύνονται πιο εύκολα, πιο σωστά και γίνονται οι μετρήσεις μαζί με τις ρυθμίσεις, με ηλεκτρονικούς αναλυτές της εταιρίας KANE.

 Έτσι έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα (δηλαδή μέγιστη απόδοση, σωστή κατανάλωση πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου ή και διπλής καύσης πετρελαίου και φυσικού αερίου). 

Ακόμη σε κάθε λέβητα και κάθε καυστήρα υπάρχει ένα ταμπελάκι με τα στοιχεία, το οποίο στον λέβητα μπορεί να βρίσκεται:

Στα πλαϊνά  καπάκια ή στα εμπρός καπάκια ή στα πίσω καπάκια, το οποίο είναι συνήθως κολλημένο ή πιασμένο με περτσίνια.

Αυτό δείχνει, θερμίδες λέβητα, ημερομηνία κατασκευής, κατασκευαστής, καύσιμο για το οποίο έχει κατασκευαστεί πετρέλαιο/φυσικό αέριο ή και τα δύο.

Η συντήρηση καυστήρα γίνεται μία φορά τον χρόνο για λέβητες μέχρι 400.000 θερμίδες και σε λέβητες πάνω από 400.000 μηνιαίως. 

Στο λεβητοστάσιο υποχρεωτικά και βάσει νομοθεσίας υπάρχει βιβλίο συντήρησης και γίνονται οι μηνιαίες μετρήσεις και ρυθμίσεις.

Επίσης αναγράφεται η ημερομηνία επίσκεψης, η ώρα και η υπογραφή του τεχνικού που έκανε την συντήρηση.  

Διάρκεια διαδικασίας κατά την συντήρηση καυστήρα:

Κατά την διάρκεια συντήρησης στο λεβητοστάσιο γίνεται ο έλεγχος στον πίνακα οργάνων του λέβητα, στον κυκλοφορητή ή τους κυκλοφορητές εγκατάστασης.

Επίσης ελέγχεται η πίεση νερού στο δοχείο αδράνειας αν υπάρχει που χρησιμοποιείται για μπάνιο, η καθοδική προστασία για αποφυγή ηλεκτρόλυσης.

Ελέγχεται η πίεση νερού σε όλο το σύστημα της θέρμανσης, ο οπτικός έλεγχος στις βαλβίδες ασφαλείας πίεσης νερού. Σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας τους γινεται η αντικατάσταση τους.

Ακόμη και το δοχείο διαστολής ελέγχεται ώστε να έχει κι αυτό την σωστή πίεση.

Κατά την διάρκεια συντήρησης καυστήρα γίνεται έλεγχος στους υδροστάτες καυστήρα και κυκλοφορητών ώστε να διαπιστωθεί ότι λειτουργούν σωστά.

Σε περίπτωση μή σωστής απόκρισης τους αντικαθίστανται με νέους.

Ακόμη γίνεται ο έλεγχος σε πυροσβεστήρες που υπάρχουν (σωστή στήριξη τους, αναγόμωση ή και αντικατάσταση εάν χρειάζεται).

 

Συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου:

Στην συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου γίνεται  έλεγχος σε ανιχνευτές φυσικού αερίου. Σε περίπτωση παρέλευσης πενταετίας γίνεται αντικατάσταση όπως ορίζει η νομοθεσία.

Γίνεται έλεγχος στο σύστημα απαγωγής προϊόντων καύσης (καμινάδα), ώστε να μην έχουμε προβλήματα κατά την διάρκεια λειτουργίας του καυστήρα,(όπως υγροποίηση, κακή λειτουργία λόγω του κακού καθαρισμού της).

Στην περίπτωση όπου έχουμε καύσιμο το πετρέλαιο, η καμινάδα ελέγχεται με όργανα και ο καθαρισμός της γίνεται έτσι ώστε:

Nα έχουμε σωστή λειτουργία, να μην υπάρχει διαρροή από προϊόντα καύσης (διαρροή διοξειδίου του άνθρακα – μονοξειδίου του άνθρακα κλπ).

Στην περίπτωση που έχουμε σαν καύσιμο φυσικό αέριο η καμινάδα πρέπει να ελέγχεται ώστε:

Να μην υπάρχει διαρροή των προϊόντων της καύσης (διαρροή διοξειδίου του άνθρακα – μονοξειδίου του άνθρακα κλπ.).  

Έλεγχος γίνεται στους επιβραδυντές που υπάρχουν στον λέβητα (φλογαυλοί), ώστε να επιτυγχάνουμε καλύτερη οικονομία καυσίμου (πετρέλαιο – φυσικό αέριο – υγραέριο).

Εφόσον είναι κατεστραμμένοι από φυσιολογική φθορά οι επιβραδυντές, αντικαθίστανται με νέους και η απόδοση του συστήματος της κεντρικής θέρμανσής αυξάνεται.

Άρα έτσι έχουμε την μείωση της κατανάλωσης στο πετρέλαιο – φυσικό αέριο – υγραέριο.

Σε κάθε λέβητα με χρήση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή  υγραερίου γίνεται και ο έλεγχος στο σύστημα της στεγανοποίησης της πόρτας.

Σε επίτοιχους λέβητες ο έλεγχος αυτός γίνεται στις μονωτικές πυρίμαχες πλάκες.

Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα (κατεστραμμένο πυρίμαχο υλικό), τότε σε κάθε περίπτωση γίνεται και η σωστή επιδιόρθωση.

Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι στην συντήρηση καυστήρα τα οφέλη που έχουμε είναι:

Η χαμηλότερη κατανάλωση πετρελαίου όπου μπορεί να φτάσει μέχρι και 40%.

Έχουμε αύξηση απόδοσης της εγκατάστασης καθώς επίσης και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λέβητα, λόγω της απομάκρυνσης από τα προϊόντα καύσεως πετρελαίου.

Αρχική  Λεβητοστάσιο Πυροσβεστήρες Κοινόχρηστα Καθαρισμός πολυκατοικίας και επαγγελματικών χώρων καθαρισμός μονοκατοικίας

Share this post

Call Now Button