Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης

Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση καυστήρα πετρελαίου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ηλεκτρονικούς αναλυτές καύσης KANE 900+.

Είμαστε αδειούχοι εγκαταστάτες και υπογράφουμε με τον αριθμό αδείας μας.

Η συντήρηση γίνεται μία φορά το έτος βάσει νομοθεσίας.

Οι εργασίες που κάνουμε κατά την συντήρηση καυστήρα πετρελαίου είναι οι εξής:

A) Καθαρισμός λέβητα.

B) Καθαρισμός και συντήρηση καυστήρα πετρελαίου.

Γ) Μετά την διαδικασία καθαρισμού γίνεται η ρύθμιση του καυστήρα για την πιο σωστή λειτουργία, ώστε να εξασφαλίσουμε οικονομία καυσίμου καθώς και την μικρότερη εκπομπή καυσαερίων.

Δ) Έλεγχος της καμινάδας για την σωστή απαγωγή των καυσαερίων.

Ε) Έλεγχος της λειτουργίας στον αυτοματισμό του λεβητοστασίου.

ΣΤ) Έλεγχος διαρροής καυσαερίων.

Ζ) Έλεγχος και λίπανση κυκλοφορητή (εφόσον χρειασθεί).

Η) Έλεγχος για την σωστή λειτουργία όλου του συστήματος.

Θ) Χορήγηση αυθεντικού πιστοποιητικού ΠΕΡΠΑ με ταινία γνησιότητας.

Σε κάθε ετήσια συντήρηση καυστήρα πετρελαίου είτε πρόκειται για  διαμέρισμα, είτε πρόκειται για πολυκατοικία, ή ακόμη και συγκροτήματα κτηρίων, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα όπως είναι η εξοικονόμηση στο καύσιμο, η διάρκεια ζωής του λέβητα επιμηκύνεται, καθώς τα κατάλοιπα από την καύση του πετρελαίου απομακρύνονται έγκαιρα, άρα δεν μένουν μέσα στον λέβητα και δεν πετρώνουν, δεν δημιουργείται έτσι διάβρωση μέσα στον θάλαμο της καύσης με αποτέλεσμα το αδυνάτισμα των τοιχωμάτων του λέβητα και τελικά το τρύπημα του είτε πρόκειται για μαντεμένιο (χυτοσίδηρος λέβητας σε φέτες), είτε πρόκειται για σιδερένιο λέβητα ( χαλύβδινος λέβητας όπου κατασκευάζεται από χαλυβοελάσματα και διαμορφώνεται σε κύλινδρο και σε στράντζα και από σωλήνες χωρίς ραφή με την μέθοδο της ηλεκτροσυγκόλλησης).

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα βίντεο μετά από την διαδικασία συντήρησης, καθώς επίσης και της ρύθμισης του καυστήρα πετρελαίου, με τέλεια καύση και βαθμό απόδοσης 91,6%.

Εν κατακλείδι με αυτό τον τρόπο έχουμε και την μέγιστη απόδοση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης αλλά και την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του λέβητα .

Προσοχή σε συντήρηση καυστήρα πετρελαίου με πάνω από 400.000 θερμίδες:

Σε λεβητοστάσια με ισχύ από 400.000 θερμίδες και πάνω,  απαιτείται βάσει νομοθεσίας να γίνεται η μηνιαία συντήρηση καυστήρα πετρελαίου, καθώς επίσης και να τηρείται βιβλίο συντήρησης στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του αδειούχου τεχνικού, η ημερομηνία, η ώρα, οι εργασίες και τα τυχόν ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Εργασία εγγυημένη.