Συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου

Συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με ηλεκτρονικούς αναλυτές καύσης KANE 900+.

Είμαστε αδειούχοι εγκαταστάτες και υπογράφουμε με τον αριθμό αδείας μας.

Η συντήρηση γίνεται μία φορά το έτος βάσει νομοθεσίας.

Οι εργασίες που κάνουμε κατά την συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου στο λεβητοστάσιο είναι οι εξής:

A) Έλεγχος εσωτερικού θαλάμου καύσης του λέβητα.

B) Καθαρισμός και συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου.

Γ) Μετά την διαδικασία καθαρισμού γίνεται η ρύθμιση του καυστήρα για την πιο σωστή λειτουργία, ώστε να εξασφαλίσουμε οικονομία καυσίμου καθώς και την μικρότερη εκπομπή καυσαερίων (μετρήσεις και ρυθμίσεις  καυστήρα φυσικού αερίου, ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού – σπινθήρα, ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου).

Δ) Έλεγχος της λειτουργίας στον αυτοματισμό του λεβητοστασίου.

Ε) Έλεγχος διαρροής καυσαερίων.

ΣΤ) Έλεγχος της λειτουργίας στον αυτοματισμό του λεβητοστασίου (ανιχνευτής φυσικού αερίου , μπουτόν, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου).

Ζ) Έλεγχος της καμινάδας για την σωστή απαγωγή των καυσαερίων.

Η) Έλεγχος και λίπανση κυκλοφορητή (εφόσον χρειασθεί).

Θ) Έλεγχος του ανοδίου στην εγκατάσταση θέρμανσης.

Ι) Έλεγχος για την σωστή λειτουργία όλου του συστήματος.

Κ) Έλεγχος του δοχείου διαστολής της εγκατάστασης.

Λ) Χορήγηση αυθεντικού πιστοποιητικού ΠΕΡΠΑ με ταινία γνησιότητας.

 

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα βίντεο μετά από την διαδικασία της συντήρησης του καυστήρα φυσικού αερίου, καθώς επίσης και την ρύθμιση του καυστήρα φυσικού αερίου , με σχεδόν τέλεια καύση και βαθμό απόδοσης 94,9% – 95%.

Έτσι με αυτό τον τρόπο έχουμε επιτύχει και την μέγιστη απόδοση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, αλλά και την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του λέβητα .

Προσοχή κατά την συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου σε λεβητοστάσιο με ισχύ πάνω από 400.000 θερμίδες:

Σε λεβητοστάσια με ισχύ από 400.000 θερμίδες και πάνω,  απαιτείται βάσει νομοθεσίας να γίνεται η μηνιαία συντήρηση καυστήρα φυσικού αερίου, καθώς επίσης και να τηρείται βιβλίο συντήρησης, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του αδειούχου τεχνικού, η ημερομηνία, η ώρα, οι εργασίες και τα τυχόν ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Εργασία εγγυημένη.