Η εγκατάσταση και η συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου και φυσικού αερίου γίνονται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη του Υπουργείου Βιομηχανίας.

Οι συντηρήσεις είναι υποχρεωτικές από την νομοθεσία και πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο.

Οι μετρήσεις για την σωστή λειτουργία των καυστήρων γίνονται με ηλεκτρονικούς αναλυτές καυσαερίων, επομένως έχουμε μέγιστη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση.


ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ, Συνεργείo καθαρισμού και συντήρηση καυστήρα Different Service

Εγκατάσταση συντήρηση και ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου σε Αθήνα Πειραιά και Προάστια

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, την ρύθμιση και την συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου.

Στο τέλος των εργασιών εκδίδουμε γνήσιο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για το ΠΕΡΠΑ το οποίο φέρει ταινία γνησιότητας.

Το κόστος της συντήρησης για καυστήρες πετρελαίου μέχρι 50.000 θερμίδες είναι από 40 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Το κόστος της συντήρησης για καυστήρες πετρελαίου από 51.000 μέχρι 200.000 θερμίδες είναι από 75 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Από 201.000 θερμίδες και άνω το κόστος είναι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Η εγκατάσταση και η συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου και φυσικού αερίου γίνονται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη του Υπουργείου Βιομηχανίας.

Οι συντηρήσεις είναι υποχρεωτικές από την νομοθεσία και πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο.

Οι μετρήσεις για την σωστή λειτουργία των καυστήρων γίνονται με ηλεκτρονικούς αναλυτές καυσαερίων, επομένως έχουμε μέγιστη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση.

Διαβάστε περισσότερα...

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ, Συνεργείo καθαρισμού και συντήρηση καυστήρα Different Service

Εγκατάσταση συντήρηση και ρύθμιση καυστήρα φυσικού αερίου σε Αθήνα Πειραιά και Προάστια

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, την ρύθμιση και την συντήρηση του καυστήρα φυσικού αερίου.

Στο τέλος των εργασιών εκδίδουμε γνήσιο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας για το ΠΕΡΠΑ το οποίο φέρει ταινία γνησιότητας.

Το κόστος της συντήρησης για καυστήρες φυσικού αερίου μέχρι 50.000 θερμίδες είναι από 35 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Το κόστος της συντήρησης για καυστήρες φυσικού αερίου από 51.000 μέχρι 200.000 θερμίδες είναι από 65 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Από 201.000 θερμίδες και άνω το κόστος είναι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα...

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ, Συνεργείo καθαρισμού και συντήρηση καυστήρα Different Service

Επισκευή παλαιού κυκλοφορητή , πώληση κυκλοφορητή, τοποθέτηση ή και αντικατάσταση κυκλοφορητή σε Αθήνα Πειραιά και Προάστια

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Αναλαμβάνουμε την επισκευή όλων των παλαιών τύπων κυκλοφορητών, την πώληση και την αντικατάσταση όλων των τύπων κυκλοφορητών.

Διαβάστε περισσότερα...

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ, Συνεργείo καθαρισμού και συντήρηση καυστήρα Different Service

Τοποθέτηση ή και αντικατάσταση ανοικτού ή κλειστού δοχείου διαστολής σε Αθήνα Πειραιά και Προάστια

ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ, Συνεργείo καθαρισμού και συντήρηση καυστήρα Different Service

Εγκατάσταση αυτονομίας θέρμανσης σε πολυκατοικία, βλάβες και επισκευές αυτονομίας θέρμανσης πολυκατοικίας, τοποθέτηση ή και αντικατάσταση ανιχνευτή φυσικού αερίου σε Αθήνα Πειραιά και Προάστια

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση αυτονομίας της πολυκατοικίας καθώς επίσης τις επισκευές και τις βλάβες.

Ακόμη αναλαμβάνουμε και τοποθετούμε τους ανιχνευτές φυσικού αερίου για την καλή και ασφαλή λειτουργία του λεβητοστασίου με την χρήση φυσικού αερίου οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί σύμφωνα με την νομοθεσία.

Σε εγκαταστάσεις οικιών κουζίνας όπου έχουμε χρήση φυσικού αερίου αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση ή και την αντικατάσταση των ανιχνευτών φυσικού αερίου.


ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ, Συνεργείo καθαρισμού και συντήρηση καυστήρα Different Service

Εγκατάσταση καθοδικής προστασίας για αποφυγή του φαινομένου ηλεκτρόλυσης σε Αθήνα Πειραιά και Προάστια

ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Όταν δύο διαφορετικού τύπου μέταλλα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και από μέσα τους διέρχεται υγρό (π.χ. νερό) τότε δημιουργείται το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτρόλυση είναι η καθοδική προστασία. Χρησιμοποιούμε ανώδια μαγνησίου με τα οποία προστατεύουμε την εγκατάσταση της θέρμανσης. Με αυτό τον τρόπο θυσιάζεται το ανώδιο και σταματά το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης στην εγκατάσταση. Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες.


ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ, Συνεργείo καθαρισμού και συντήρηση καυστήρα Different Service

Καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου σε Αθήνα Πειραιά και Προάστια

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Η Different Service αναλαμβάνει τον καθαρισμό των δεξαμενών πετρελαίου. Επειδή όπως όλοι γνωρίζουμε το πετρέλαιο περιέχει διάφορα παράγωγα τα οποία, όταν επικαθήσουν στον πυθμένα της δεξαμενής δημιουργούν προβλήματα. Καλό είναι να γίνεται ο καθαρισμός τους καλοκαιρινούς μήνες.


Τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηλεκτροβάνας καλοριφέρ σε Αθήνα Πειραιά και Προάστια

Ηλεκτροβάνα.
Στην Different Service αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ή και την τοποθέτηση της ηλεκτροβάνας.

Call Now Button