δοχεία διαστολής τοποθέτηση και αντικατάσταση

Δοχεία διαστολής | Τοποθέτηση και αντικατάσταση δοχείου διαστολής

Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας καθαρισμού Different Service, συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση – αντικατάσταση δοχείων διαστολής. Επειδή αρκετός κόσμος μας ρωτάει για βασικές πληροφορίες που αφορούν τα δοχεία διαστολής, στο σημερινό μας άρθρο ετοιμάσαμε μερικές αναλυτικές πληροφορίες.

Τι είναι τα δοχεία διαστολής;

Όπως πολύ καλά γνωρίζεται, τόσο τα υγρά όσο και τα αέρια, όταν θερμαίνονται διαστέλλονται και όταν ψύχονται συστέλλονται. Σε μια εγκατάσταση θέρμανσης, το νερό που κυκλοφορεί συνεχώς ζεσταίνεται και κρυώνει. Κάτι τέτοιο φυσικά οδηγεί στη συνεχή διαστολή και συστολή του. Όταν λοιπόν θέτουμε σε λειτουργία των καυστήρα πετρελαίου, τότε η θερμοκρασία του νερού αρχίζει να ανεβαίνει. Αυτό οδηγεί στην σταδιακή διαστολή του νερού.

Όταν το νερό όμως διαστέλλεται, αυτομάτως η ποσότητά του σε λίτρα αυξάνεται. Τα επιπλέον λίτρα, εάν δεν αποθηκευτούν σε κάποιο σημείο, θα αυξήσουν την πίεση σε υψηλά επίπεδα, κάτι που φυσικά επιφέρει αρκετούς κινδύνους. Αυτή ακριβώς είναι και η λειτουργία του δοχείου διαστολής. Τα δοχεία διαστολής είναι υπεύθυνα για την αποθήκευση των επιπλέων λίτρων νερού μετά την διαστολή.

Πόσα είδη δοχείων διαστολής υπάρχουν;

Τα δοχεία διαστολής μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες:

  1. Δοχείο διαστολής για κλειστές εγκαταστάσεις
  2. Δοχείο διαστολής για ανοιχτές εγκαταστάσεις

Στις κλειστές εγκαταστάσεις, κάτι που αφορά τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, τα δοχεία διαστολής δεν έχουν καμία επαφή με την ατμόσφαιρα, κάτι που συμβαίνει στις πιο παλιές και ανοιχτές εγκαταστάσεις. Ο λόγος που οι σύγχρονες εγκαταστάσεις είναι κλειστού τύπου, οφείλεται στον μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων που παρέχουν.

Πλεονεκτήματα που παρέχουν οι κλειστές εγκαταστάσεις

Αν και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι κλειστές εγκαταστάσεις είναι πάρα πολλά, τα σημαντικότερα θα λέγαμε ότι είναι τα παρακάτω:

  • Δεν υπάρχουν καθόλου απώλειες νερού.
  • Η εγκατάστασή τους γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσα στο λεβητοστάσιο.
  • Το νερό δεν έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον και έτσι δεν επηρεάζεται η θερμοκρασία του.
  • Δεν απαιτούνται σωλήνες πλήρωσης και ασφάλειας.
  • Ακόμη και σε περίπτωση ισχυρού κυκλοφορητή, δεν υπάρχει περίπτωση απώλειας νερού.

Τοποθέτηση και αντικατάσταση δοχείου διαστολής

Όπως καταλαβαίνει κανείς, η λειτουργία ενός δοχείου διαστολής είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο στις εγκαταστάσεις θέρμανσης όσο και στον κλιματισμό, το μπόιλερ κλπ. Η σωστή λειτουργία των δοχείων διαστολής, όχι μόνο θα εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία του εκάστοτε κυκλώματος, αλλά ταυτόχρονα θα το προστατέψει από τυχόν βλάβες και ατυχήματα.

Αυτός είναι και ο λόγος που τα δοχεία διαστολής ανοιχτού ή κλειστού κυκλώματος θα πρέπει να τοποθετούνται από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνεται άμεσα.

Για τοποθέτηση, αντικατάσταση ή οποιαδήποτε πληροφορία που αφορούν τα δοχεία διαστολής, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε με το συνεργείο καθαρισμού Different Service. Οι τεχνικοί μας διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσης, την εκπαίδευση αλλά και την εξειδίκευση για να αναλάβουν την τοποθέτηση ή αντικατάσταση των δοχείων διαστολής του συστήματος θέρμανσης.

Διαβάστε επίσης: Τι είναι ο κυκλοφορητής και σε τι χρησιμεύει

Scroll to Top