Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ζεστού νερού χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, η οποία είναι σε αφθονία στην Ελλάδα. Η συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα μας επιτρέπει την καλύτερη απόδοση του.Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Είναι ίσως η πιο απλή και πιο γνωστή ηλιακή συσκευή. Κατά την διάρκεια της λειιτουργίας του επιτυγχάνεται η κυκλοφορία του νερού με φυσικό τρόπο χωρίς κάποια μηχανικά μέρη (λ.χ. κυκλοφορητές).

Η διαδικασία θέρμανσης του νερού γίνεται φυσικά με αύξηση της θερμοκρασίας , όπου οι ακτίνες του ηλίου απορροφώνται από τους συλλέκτες.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας χρησιμοποιείται από την δεκαετία του ‘70 σε μεγάλο εύρος, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε υπόλοιπες χώρες όπου υπάρχει ηλιοφάνεια.

Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι στην Ελλάδα οι εγκατεστημένοι ηλιακοί θερμοσίφωνες ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

Αυτό έχει ώς θετικό αποτέλεσμα την τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων.

Είδη ηλιακού θερμοσίφωνα:

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας χωρίζεται σε δύο είδη:

Το πρώτο είδος είναι του ανοικτού κυκλώματος και το δεύτερο είδος είναι του κλειστού κυκλώματος.

Στο ανοικτό κύκλωμα έχουμε την απευθείας χρήση του νερού, το οποίο μπαίνει στον ηλιακό και ζεσταίνεται πιο γρήγορα.

Άρα έχουμε γρήγορη θέρμανση, όμως σε περιοχές με σκληρό νερό δεν συνίσταται γιατί βουλώνει.

Στον ηλιακό θερμοσίφωνα ανοικτού κυκλώματος δεν μπορούμε να προσθέσουμε αντιψυκτικά υλικά .

Στο κλειστό κύκλωμα έχουμε δύο κυκλώματα όπου το θερμαινόμενο μέσο (π.χ. νερό) κυκλοφορεί μέσα σε σερπαντίνα και ζεσταίνει νερό χρήσεως.

Με αυτό τον τρόπο το νερό χρήσεως θερμαίνεται με μία καθυστέρηση.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας σε αυτή την περίπτωση δεν βουλώνει εύκολα ακόμη και σε χρήση με σκληρό νερό.

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Η συντήρηση του ηλιακού θερμοσίφωνα κλειστού κυκλώματος, ολοκληρώνεται με την προσθήκη αντιψυκτικών υλικών και με αντιδιαβρωτικά υλικά.

Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ηλιακούς θερμοσίφωνες διπλής και τριπλής ενέργειας.

Αυτό σημαίνει ότι στην στην διπλή ενέργεια ο ηλιακός θερμοσίφωνας εκτός από τους συλλέκτες που υπάρχουν για να ζεστάνουν το νερό, υπάρχει και η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, που όταν έχουμε συννεφιά και δεν επαρκεί η ηλιακή ενέργεια τότε κάνουμε χρήση της ηλεκτρικής αντίστασης.

Στους ηλιακούς τριπλής ενέργειας ισχύει ότι στους ηλιακούς διπλής ενέργειας, με επιπλέον την δυνατότητα σύνδεσης τους με το κύκλωμα θέρμανσης. Σε αυτή την περίπτωση το ζεστό νερό του λέβητα ζεσταίνει τον ηλιακό.

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα