καθαρισμός φωταγωγού και άσπρισμα

Καθαρισμός φωταγωγού και άσπρισμα

Καθαρισμός φωταγωγού και άσπρισμα , που γίνεται στην πολυκατοικία ή μονοκατοικία ανάλογα με την κατασκευή, μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι. Οι φωταγωγοί περιλαμβάνονται στα κοινόχρηστα μέρη της πολυκατοικίας ή των κτιρίων.

Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστής που είναι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία της πολυκατοικίας είναι υποχρεωμένος να μεριμνά και για την υγιεινή των φωταγωγών της πολυκατοικίας.

Εστία μόλυνσης

Ο φωταγωγός συχνά γίνεται η εστία της μόλυνσης είτε από περιστέρια λόγω των περιττωμάτων τους, από διάφορα παράσιτα, από εστία που δημιουργείται από τα μικρόβια, από διάφορα σκουπίδια, από απορρίμματα, από λύματα, ακόμη και από λάσπες.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις όπου και έχει γίνει ο καθαρισμός φωταγωγού και άσπρισμα σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες ή ακόμη και σε μεγάλα κτίρια , με την ετήσια συντήρηση τους εξαλείφθηκαν πάρα πολλά προβλήματα, με κυριότερο το πρόβλημα της δυσοσμίας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ο καθαρισμός φωταγωγού και άσπρισμα,  ή των φωταγωγών είναι υποχρεωτικός για την καλή υγιεινή όλων των ενοίκων – ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.  Ο καθαρισμός και το άσπρισμα του φωταγωγού γίνεται είτε έχουν είτε δεν έχουν πρόσβαση τα διαμερίσματα.

Άσχημη οσμή

Όταν δεν γίνεται ο καθαρισμός φωταγωγού και άσπρισμα του, ή στους φωταγωγούς της πολυκατοικίας ή του κτηρίου που αναφέραμε και πιο πάνω, τότε θα υπάρχει μία άσχημη οσμή η οποία θα αρχίσει να προσελκύει ζωύφια και με την σειρά τους, θα αρχίσουν να εμφανίζονται τα τρωκτικά και μετά τα διάφορα έντομα, όπου και το πρόβλημα θα επεκταθεί στα διαμερίσματα των ενοίκων ή των ιδιοκτητών με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται όλοι στον διαχειριστή της πολυκατοικίας με κίνδυνο της δημόσιας υγείας.

Στην Different Service αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό φωταγωγού και άσπρισμα του, καθώς και την απομάκρυνση των διαφόρων απορριμάτων, όπως αναφέραμε. Εν συνεχεία, αναλαμβάνουμε το άσπρισμα σε κάθε φωταγωγό με ασβέστη από την βάση του και σε ύψος μέχρι 1,5 μέτρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος καλέστε μας στα τηλέφωνα 210 932 8019 και 6980 559 248.

Εγγυημένη εργασία.