έκδοση κοινόχρηστων λογαριασμών πολυκατοικίας σε Αθήνα και Πειραιά

Έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικιών:

Η έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικιών παρέχεται από το γραφείο μας που διαθέτουμε το πιο εξελιγμένο πρόγραμμα.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα της έκδοσης των κοινοχρήστων είναι οι εξής:

  • Επιμερισμός των κοινόχρηστων δαπανών της πολυκατοικίας βάσει αναλογισμού σε συγκεντρωτική κατάσταση κοινόχρηστων δαπανών.
  • Ειδοποίηση πληρωμής κοινοχρήστων για όλα τα διαμερίσματα με ανάλυση για κάθε κατηγορία δαπανών με πλήρη ανάλυση των ενδείξεων του μετρητή θέρμανσης (ωρομέτρηση, ογκομέτρηση, θερμιδομέτρηση), ειδικά για τις πολυκατοικίες που έχουν σύστημα αυτονομίας θέρμανσης .
  • Την αντίστοιχη σε κάθε ειδοποίηση εξοφλητική απόδειξη κοινοχρήστων δαπανών.
  • Εντός 24 ωρών  παράδοση στον διαχειριστή της πολυκατοικίας τον φάκελο κοινοχρήστων με:

Συγκεντρωτική κατάσταση κοινόχρηστων δαπανών. Ειδοποίηση πληρωμής κοινοχρήστων για όλα τα διαμερίσματα με ανάλυση για κάθε κατηγορία δαπανών. Αντίστοιχη σε κάθε ειδοποίηση εξοφλητική απόδειξη κοινοχρήστων δαπανών.

Κατά την έκδοση των κοινοχρήστων σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη η διαχείριση της πολυκατοικίας πρέπει να κρατά αρχείο με τα ανάλογα παραστατικά, καθώς επίσης και να αναρτά σε πίνακα ανακοινώσεων τις μηνιαίες δαπάνες , όπου θα εμφανίζεται η συγκεντρωτική κατάσταση κοινοχρήστων και όλα τα αντίγραφα παραστατικών του μήνα, ώστε οι ένοικοι/ιδιοκτήτες να είναι ενημερωμένοι.

Στις πολυκατοικίες οι κοινόχρηστοι χώροι είναι τα πλατύσκαλα, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας (ασανσέρ), ο κήπος, η είσοδος, η ταράτσα, οι θέσεις στάθμευσης, οι αποθήκες, το υπόγειο, η πιλοτή, το δώμα , το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και γενικά όλοι οι ιδιωτικοί χώροι που προορίζονται για κοινή χρήση.

Επίσης σε πάρα πολλές πολυκατοικίες στην Αθήνα, μαζί με την έκδοση των κοινοχρήστων, καταβάλλεται και ένα μέρος από το χρηματικό ποσό το οποίο συγκεντρώνεται σαν αποθεματικό για τυχόν έκτακτα έξοδα.

Μπορείτε να στείλετε τα έξοδα κοινοχρήστων πολυκατοικίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω φαξ, ή να καλέσετε στα τηλέφωνα 2109328019 – 6980559248.
Μπορούμε να σας στείλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα κοινόχρηστα και μπορείτε κι εσείς να τα εκτυπώσετε,να τα μοιράσετε στην πολυκατοικία.

Αρχική σελίδα  Λεβητοστάσιο  Καθαρισμός Χαλιών Πυροσβεστήρες Φίλτρα Νερού

     Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα  Συντήρηση καυστήρα Κυκλοφορητές