Πωλήσεις και αναγομώσεις πυροσβεστήρων

Αναλαμβάνουμε την πώληση, την τοποθέτηση και την αναγόμωση όλων των τύπων πυροσβεστήρων. Η αναγόμωση είναι υποχρεωτική κάθε χρόνο βάσει νομοθεσίας. Καλέστε μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση πυρκαγιών των κατηγοριών τύπου Α,Β,C,E.

Το υλικό αυτό είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού και χρησιμοποιείται σε πυροσβεστήρες φορητούς, σε πυροσβεστήρες αυτόματους ακόμη και σε τροχήλατους πυροσβεστήρες.

Μερικοί από τους τύπους πυροσβεστήρων που χρησιμοποιούμε είναι:

  • Φορητοί πυροσβεστήρες από 1 – 3 κιλά για χρήση σε αυτοκίνητα, φορτηγά κλπ.
  • Φορητοί των 6 κιλών οι οποίοι τοποθετούνται στον κοινόχρηστο χώρο των πολυκατοικιών.
  • Αυτόματοι πυροσβεστήρες οροφής των 12 κιλών οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους χώρους των λεβητοστασίων.
  • Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του άνθρακα(CO2) των 2 και 5 κιλών οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση πυρκαγιών των κατηγοριών B,C,E. Κατά την χρήση τους δεν αφήνουν κατάλοιπα.
Scroll to Top