Υπηρεσίες καθαρισμού και αποψίλωσης κτηρίων νεόδμητων οικοδομών αποθηκών και σιλό Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 932 8019 και 6980 559 248

Οι υπηρεσίες καθαρισμού και  αποψίλωσης κτηρίων νεόδμητων οικοδομών αποθηκών και σιλό είναι μια κοινή πρακτική στον κατασκευαστικό κλάδο.

Τα νέα κτίρια κατασκευάζονται συχνά με διάφορα υλικά, όπως σκυρόδεμα, ξύλο και μέταλλο. Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, είναι σημαντικό να προσλάβετε ένα συνεργείο που έχει εμπειρία στις υπηρεσίες καθαρισμού και αποψίλωσης κτηρίων νεόδμητων οικοδομών αποθηκών και σιλό στον τομέα αυτό. Ο κατασκευαστικός κλάδος διαθέτει πολλούς διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών καθαρισμού και αποψίλωσης κτηρίων νεόδμητων οικοδομών αποθηκ΄ών και σιλό.

Καθαρισμός – Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την απομάκρυνση της βρωμιάς, της βρωμιάς και άλλων υπολειμμάτων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό των νέων κατασκευών. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την αφαίρεση χρωμάτων και άλλων επιχρισμάτων που εφαρμόζονται σε τοίχους, δάπεδα ή οροφές κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Αποψίλωση – Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την αφαίρεση οποιουδήποτε υλικού επικάλυψης στην επιφάνεια της νέας κατασκευής. Η αποψίλωση μπορεί να γίνει χειρονακτικά ή με μηχάνημα χρησιμοποιώντας πίδακες νερού υψηλής πίεσης. Οι πιο συνηθισμένες ουσίες που αφαιρούνται με το χέρι είναι το χρώμα (συμπεριλαμβανομένου του λατέξ), το βερνίκι και η λάκα. Οι πιο συνηθισμένες ουσίες που αφαιρούνται με πίδακες νερού υψηλής πίεσης είναι σκουριά, γράσο και λεκέδες από λάδι.

Η διαδικασία  αποψίλωσης κτηρίων νεόδμητων οικοδομών αποθηκών και σιλό είναι πολύ πιο διεξοδική από τον καθαρισμό. Ορισμένα καθαριστικά αφαιρούν μόνο χαλαρή βρωμιά, σκόνη και μικρές ποσότητες χρώματος ή άλλων επιστρώσεων από τις επιφάνειες, ενώ αφήνουν πίσω τους βαριούς λεκέδες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για την πλήρη αφαίρεσή τους.

Δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση όταν πρόκειται για υπηρεσίες αποψίλωσης κτηρίων νεόδμητων οικοδομών αποθηκών και σιλό , καθώς κάθε έργο είναι μοναδικό και απαιτεί διαφορετικό εξοπλισμό ανάλογα με το τι χρειάζεται καθαρισμό και πόσο μεγάλη περιοχή πρέπει να καλυφθεί από αποψιλωτές που εργάζονται μαζί σε ένα τόσο μεγάλο έργο.

Όσοι χρειάζονται αυτού του είδους τις υπηρεσίες καθαρισμού και αποψίλωσης κτηρίων νεόδμητων οικοδομών  αποθηκών και σιλό θα πρέπει να επικοινωνήσουν στην εταιρεία μας τηλεφωνικά στους αριθμούς 210 932 8019 και 6980 559 248, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
Scroll to Top